Neformalus komandos savanorių susitikimas

Visi žinome, kaip svarbu pasitikėjimu grįsti santykiai neformaliajame ugdyme. Todėl 2022.04.20 organizavome savanorių, savanoriančių Jaunimo savanoriškos tarnybos ir individualios savanorystės programose, susitikimą. Susitikimo metu kiekvienas savanoris turėjo galimybę geriau pažinti kiekvieną komandos narį ir gauti grįžtamąjį ryšį iš savo kuratorių. Bendraujant buvo aptarta savanorystės tema, ateities planai, svajonės ir pomėgiai. Tokie susitikimai padeda geriau pažinti jaunus žmones ir atliepiant jų lūkesčius skirti jiems užduotis. Negailėta ir gražių žodžių bei padėkų Jaunimo savanorišką tarnybą baigusioms savanorėms. Merginos kruopščiai ir atsakingai pusę metų buvo įsitraukusios į organizacijos gyvenimą ir stipriai prisidėjo įgyvendinant organizacijos tikslus.

Savanoriai yra neatsiejama savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos dalis, todėl mums yra labai svarbu būti ne tik mentorių vaidmenyje dirbant su jaunimo savanoriais, bet ir kuratorių, kurie visą savanorystės laikotarpį keliauja drauge su jaunu žmogumi per jo mokymosi procesą ne tik skirdami asmeninį ugdymąsi skatinančias užduotis, bet ir teikami nuolatinį grįžtamąjį ryšį veiklos procese.