Prisijungėme prie Eurodesk programos!

Džiaugiamės naujais partneriais – Eurodesk komanda. Drauge sieksime, kad kuo daugiau jaunų žmonių gautų konsultavimo ir informavimo paslaugą ir galėtų greitai bei lengvai gauti atsakymus jiems rūpimais klausimais.

2021.04.07-08 VšĮ „Ne imti, bet duoti“ komandos lyderiai dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kurių metu buvo mokomasi kaip kurti santykius su jaunu žmogumi, kaip teisingai atsakyti į jauno žmogaus užklausas ir gauta nemažai Eurodesk įrankių.

Džiaugiamės nauja partneryste ir tikime, kad drauge nuveiksime daug turiningų veiklų jaunimo labui.