Nauji draugai!

Džiaugiamės nauja draugyste su Pal. Jurgio Matulaičio socialiniu centru. Drauge stengsimės padėti socialiai jautresniems jaunuoliams sustiprinti mokymosi įgūdžius, kursime pasitikėjimu grįstus santykius, organizuosime jaunuolių ir savanorių užimtumą 🙂

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro paskirtis – teikti socialinę pagalbą, rūpintis žmonių orumo išsaugojimu ir jų teisių gynimu. Socialinis centras veikia remdamasis Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, derindamas profesionalią socialinę pagalbą, bendruomeninę socialinę iniciatyvą ir bendruomenės organizavimą.

Daugiau apie partnerių veiklą skaitykite here