Nauja draugystė!

VVDC_2019.07.jpgDžiaugiamės užsimezgusia nauja draugyste su Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo parapijos vaikų dienos centru!

Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos vaikų dienos centrą vaikai lanko 4 dienas per savaitę. Po pamokų į centrą ateina daugiau kaip 15 jaunuolių. Drauge su savanoriais jaunuoliai ruošia namų darbus, gamina valgyti, tobulina socialinius ir bendravimo įgūdžius. Savanoriai su jaunuoliais užsiima kultūrinėmis ir edukacinėmis veiklomis, lankosi vandens pramogų parkuose, teatruose. Dalyvauja savaitgalio ir vasaros stovyklose 🙂

Vaikų dienos centras yra įkurtas savanorių iniciatyva, tad savanoriai centre yra motyvuoti ir mato savo veikloje prasmę, yra dienos centro dalis 🙂