Nauja draugystė su Senamiesčio vaikų dienos centru Kaune!

SVDC

Džiaugiamės užmezgę ryšius su VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centru“. Tikimės, kad drauge prisidėsime prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo Kauno mieste 🙂

Senamiesčio vaikų dienos centre jaunuoliai nuo 11 iki 18 val. darbo dienomis gali ruošti pamokas, gaminti maistą, dalyvauti sporto, muzikos, dailės, keramikos, pynimo, medžio darbų, žaidimų būreliuose.

Jaunuoliams organizuojamos vertybinių įgūdžių formavimo ir terapinės grupės. Vaikai ir jų tėveliai turi galimybę konsultuotis asmeniškai su dienos centro socialiniais darbuotojais ir psichologe.

Centre taip pat organizuojama psichotropinių medžiagų prevencija: individualios konsultacijos ir darbas grupėse. Teikiama pagalba įvairų rūšių smurtą patyrusiems vaikams ir jų tėvams: individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmiami ir kt.

VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ yra ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija, įkūrta 2001 m.

Dienos centras teikia stacionarias vaikų dienos centro paslaugas bei socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais. Savo veikloje centras vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis. Dienos centre dirba profesionali specialistų komanda, teikianti įvairias konsultacijas ir paslaugas tiek vaikams, tiek tėveliams. Centro komandą sudaro trys socialiniai darbuotojai, socialinė pedagogė, psichologė, vaikų užimtumo specialistas, virėja, gaminanti vaikams maistą, buhalterė ir įstaigos vadovė.  Ir, žinoma, centras visuomet laukia savanorių ir praktikantų 🙂