Jaunimo vasaros stovykla

Liepos 11-15 dienomis vyko jaunimo stovykla. Šiais metais stovyklauta Vištyčio regioninio parko apylinkėse. Stovyklos tikslas – užtikrinti jaunų žmonių įvairiapusį ugdymąsi, todėl stovyklos veiklos buvo orientuotos į kiekvieno jauno žmogaus asmenybės augimą ir tobulėjimą. Didžiausias dėmesys skirtas jaunimo poreikiams atliepti, o kiekviena organizuota veikla paremta refleksija ir savianalize.


Atslūgus stovyklos įspūdžiams galima pasidalinti ir stovyklos akimirkomis. Ankstyva kelionė į stovyklą pradėta Vilniaus traukinių stotyje, kur 06:30 val. ryte jau lūkuriavo 20 labai skirtingų ir ypatingų jaunuolių.
10:30 val. buvo pasiektas kelionės tikslas – Vištyčio miestelis. Ten stovyklautojų laukė pirmieji iššūkiai: iš pradžių jaunuoliai ugdė pasitikėjimą vieni kitais ir, atlikdami komandos formavimo užduotis, pasiekti ežero pakrantę, kurioje laukė staigmena – piknikas ir susipažinimo veiklos. Geriau vieni kitus pažinę ir įsikūrę nameliuose jaunuoliai išvyko į orientacinį žygį po Vištyčio apylinkes.


Antroji stovyklos diena buvo skirta stiprinti tarpusavio komunikaciją ir ugdyti bendradarbiavimo įgūdžius. Taip pat aplankytas Vištyčio regioninio parko lankytojų centras, Vištyčio vėjo malūnas ir senoji Vištyčio aliejinė. Šios dienos veiklos parodė, kaip svarbu nebijoti dalintis savo idėjomis ir mokėti išgirsti kitokią nuomonę.

Trečioji diena – dvasinio tobulėjimo metas. Bendradarbiaudami komandose jaunuoliai iniciavo ir įgyvendino įvairias veiklas, kurių metu ir smagiai praleidome laiką, ir išmokoma naujų dalykų. Šią dieną jaunimas daug laiko praleido sėdint rateliuose ir reflektuojant jau turimą ir naujai įgytą patirtį. Netrūko paskaitų ir diskusinių vakarų, kurie skatino mokytis geriau suprasti save ir aplinkinius.


Ketvirtoji diena jaunuoliams buvo kupina įvairių emocijų ir patirčių. Drauge su organizacija VšĮ „Žalias taškas“, Vištyčio regioninio parko direkcija ir atlikėju Vaidu Baumila įgyvendinta gamtos tausojimo misija. Tvarkyta Vištyčio regioninio parko aplinka, grožėtasi Vištyčio gamta, bendrauta, pagilintas suvokimas apie rūšiavimo svarbą ir tvarų vartojimą.


Pasikrovus gerų emocijų, prasidėjo stovyklos uždarymo ir atsiveikimo užsiėmimai, kurių metu buvo išsakyta daug gražių žodžių kitiems, padėkota, įsivertintas asmeninis kiekvieno dalyvio indėlis kuriant stovyklos atmosferą. Šio vakaro metu netrūko ir gražių žodžių ir itin jautrių akimirkų. Tiek jaunuoliai, tik stovyklos vadovai jautė stovyklos pabaigos liūdesį ir tai dar labiau visus jungė į bendrystę, kuri tęsiasi ir grįžus į įprastas jaunimo erdvės veiklos vėžes.

Už stovyklos idėjos palaikymą, prisidėjimą organizuojant ir įgyvendinant veiklas visos stovyklos metu dėkojame stovyklos vadovėms Agnei Blažauskaitei, Aistei Abramavičiūtei, UAB „Kautra“ už nemokamą jaunimo pavežimą, UAB „Skanulis“ ir Birutės Babarskienės įmonei „ŠAKOTIS“ už skanias vaišes ir Vištyčio regioninio parko lankytojų centrui už ekskursijas.

Tikėtina, kad ši stovykla nebus paskutinė ir jaunuoliai turės daugiau galimybių augti bendrystėje.