Susitikimas su Jaunimo savanoriškos tarnybos Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais

2023.11.07 vykome į susitikimą su Kaišiadorių rajono savanorius priimančių organizacijų kuratoriais. Susitikimo metu aptarėme Jaunimo savanoriškos tarnybos programos reikalavimus, pristatėme žiniaraščių pildymo rekomendacijas, dalijomės darbo su savanoriais patirtimis. Aptarėme esamų savanorių daromą pažangą ir asmeninį tobulėjimą. Išgryninome, kad Jaunimo savanoriška tarnyba akivaizdžiai padeda jaunuoliams ugdyti sąmoningumą ir tobulinti asmenines kompetencijas. O kuratoriai yra tie žmonės, kurie lydi savanorį jo mokymosi kelyje, todėl jų vaidmuo šioje savanorystės programoje yra ypatingai svarbus.

Skaitykite toliau

Jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymas Kaišiadorių Kruonio mokykloje

2023.11.06 vykome į Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinę mokyklą, kurioje pristatėme savanorystės galimybes jaunimui. Pristatymą pradėjome nuo susipažinimo žaidimų ir aktualių klausimų apie savanorystę. Susitikimo metu kalbėjome apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programos ypatumus ir naudą jauno žmogaus ugdymuisi. Informavome apie Kaišiadoryse esančias akredituotas savanorius priimančias organizacijas, kuriose galima atlikti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, raginome moksleivius išbandyti save šioje savanorystės programoje.

Skaitykite toliau

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymai

2023.11.03-05 Kaune vyko Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymai. Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo mokymų  tikslas yra  lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių labiau pasitikėti savi ir supančia aplinka. Išlavinti socialiniai emociniai įgūdžiai ir efektyvus mąstymas padeda bet kokioje situacijoje, bet kokiuose santykiuose, problemose ar konfliktuose rasti win – win sprendimą, kai laimi abi pusės. Būtent to ir siekiama dirbant su jaunimu – padėti išmokti ieškoti kompromisų.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje VAJE

Jaunimo sociokultūrinė išvyka į Biržus

2023.10.30 Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE lankytojai, jaunimo darbuotojai ir savanorės Saulė bei Barbora vyko į sociokultūrinę Lietuvos pažinimo išvyką Biržuose.
Nors kelionė buvo ilga – laikas neprailgo. Autobuse jaunimas bendravo, dalijosi savo lūkesčiais ir žiniomis apie Biržus, klausėsi istorijų apie Biržų apylinkes, reikšmingiausias vietas ir objektus. Visam ekipažui tai buvo pirmoji pažintis su Biržų savivaldybe, todėl tai dar labiau skatino norą pažinti šiauriausią Lietuvos kraštą. Važiuojant netrūko juoko ir geros nuotaikos, nes savanorės kelionės metu ruošė grupę pažinčiai su Biržų apylinkėmis įvairiausių klausimų ir linksmų užduočių būdu.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje VAJE

Savanorių-korepetitorių mokymai

2023.10.07 VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institute vyko Savanorių–korepetitorių programos naujų mokslo metų atidarymas ir įvadiniai savanorių–korepetitorių mokymai. Programos tikslas – suteikti tėvų globos netekusiems vaikams individualią ugdomąją ir emocinę pagalbą būnant savanoriu–korepetitoriumi ir padedant suprasti išsilavinimo svarbą, užpildyti mokymosi spragas, išmokti kurti pasitikėjimu grįstus santykius, įsitraukti į darbo rinką. Programa orientuota į vaikus, ypač į patiriančius socialinę atskirtį, esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Skaitykite toliau

Jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimų teikimo renginys Molėtuose

2023.08.29 Molėtų rajono savivaldybė posėdžių salę užpildė jaunuoliai: vieni – įveikę intensyvios 6 mėnesių trukmės jaunimo savanoriškos tarnybos programą, kiti – pasirašę sutartis savanoriauti ir pasiruošę startui, dar kiti – smalsiai klausėsi informacijos apie savanorystę plačiąja prasme – apie trumpos trukmės, apie jaunimo savanorišką tarnybą, apie tarptautinės savanorystės galimybes.


Skaitykite toliau

Jaunimo vasaros stovykla

2023 m. liepos 9-14 dienomis vyko antroji Vaidotų atviro jaunimo centro – VAJE vasaros stovykla. Šiais metais vėl stovyklauta Vištyčio regioninio parko apylinkėse. Stovyklos tikslas – užtikrinti jaunų žmonių įvairiapusį ugdymąsi, todėl stovyklos veiklos buvo orientuotos į kiekvieno jauno žmogaus asmenybės augimą ir tobulėjimą.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje VAJE